زامیاران در کوی دانشگاه تهران

پرسنل خوابگاههای دانشجویی در کارگاه آموزشی تفکیک پسماند در مبدا شرکت کردند با همکاری یک تشکل مردم نهاد دانشجویی پرسنل خوابگاه واقع در کوی دانشگاه تهران با روشهای جدا سازی پسماند ، ضرورت تفکیک در مبدا و فواید زیست محیطی و اقتصادی آن آشنا شدند. به گزارش خبر زامیاران ،زامیاران یک تشکل مردم نهاد دانشجویی و دارای تخصص های متنوع هنری،علمی و تجربی می باشد، که ازسال گذشته تا کنون در مناسبتهای مختلف و برای گروههای هدف گوناگون آموزشهای مفیدی را در خصوص مدیریت صحیح پسماند ارائه داده اند. دکتر جعفری مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند؛ با اشاره به تعامل موثر و مفید زامیارن با این سازمان خاطر نشان کرد: طی هماهنگی های انجام شده توسط اداره بازیافت منطقه 6 ،با همکاری این سازمان و گروه دانشجویی زامیاران آموزشهای لازم در خصوص تفکیک پسماند در مبدا و آمار اطلاعات لازم در این زمینه به پرسنل خدمات خوابگاه دانشجویی واقع در کوی دانشگاه تهران ارائه شد. مدیر عامل سازمان در ادامه ضمن اظهار خشنودی از اعلام آمادگی مدیریت کوی دانشگاه با این سازمان در زمینه تفکیک پسماند در مبدا خاطر نشان کرد : با استمرار آموزش ،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای اقشار مختلف و استحکام ارتباط گروههای مردمی (سمن ها) با این سازمان همکاری شهروندان در زمینه جدا سازی ،کم حجم سازی و آبگیری پسماند افزایش خواهد یافت و البته سود زیست محیطی و سپس اقتصادی آن به شهروندان بر می گردد. دکتر جعفری با تاکید بر احترام بر نظرات شهروندان و کاربرد آن در مدیریت شهری افزود: به منظور اجرای هرچه بهتر جدا سازی پسماند در مبدا در کوی دانشگاه،رفع موانع موجود و فعالیت و همکاری مطلوبتر پرسنل خدمات در اجرای این طرح، کارشناسان حاضر ضمن استماع نظرات پرسنل کوی دانشگاه، زمانی را نیز برای پاسخ به سوالات مطرح شده توسط ایشان اختصاص دادند.

/ 0 نظر / 20 بازدید