انتشار رسانه ای خبر اهدای عروسکها

لینک تعدادی از خبرگزاریهای که پوشش خبری اهدای عروسکها را به انجام رساندند.

http://tnews.ir/news/017A46638625.html لینک خبر

http://mehrnews.com/news/2887267/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری لینک خبر

http://akhbarma.ir/NR.aspx?id=474522 لینک خبر

http://www.habbe.ir/6927338/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری لینک خبر

http://www.eghtesadi.org/events/95109/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری

لینک خبر http://khabarpu.com/h.php?t=170-xNEWS-x2887267-xawiaxo-ojvl-aobwo-avi-aauobldjx_n_hbj-ikajxotwj لینک خبر http://khabarche.ir/خبر/2956795/اهدای-عروسک-به-کودکان-بستری

/ 0 نظر / 21 بازدید