بازتاب خبری حضور گروه زامیاران در کوی دانشگاه تهران

خبر رویداد حضور گروه زامیاران در پورتالهای خبری

http://sama.tehran.ir/اخبار/مشاهده-جزئیات-خبر/ArticleId/5499/1394-6-11

حضور در پورتال های خبری متنوع

http://www.ghatreh.com/news/nn27355825/پرسنل-خوابگاههای-دانشجویی-کارگاه-آموزشی-تفکیک-پسماند-مبدا-شرکت-کردند

/ 0 نظر / 20 بازدید